Five Card Stud – Femstötspoker

Five Card Stud poker eller femstötspoker som det kallas på svenska är lätt att lära sig. Dessutom är det roligt att spela med öppna kort som inte är gemensamma. Det finns vissa grundstrategier som är viktiga att komma ihåg för att få en bra start i detta spel.

Så går Five Card Stud poker till

I Five Card Stud poker så gäller det att ha den bästa handen med fem kort. Innan spelet börjar så lägger alla spelare en ante vilket är en mindre insats till potten. Efter detta delas de första två korten ut. Varje spelare får ett öppet och ett gömt kort. Den som har lägst värde på sitt synliga kort får göra den första satsningen som måste vara minst hälften av minsta möjliga satsning. Spelaren väljer själv vilken av de angivna satsningsnivåerna han vill starta spelet från. Innan det tredje, fjärde och femte kortet delas ut så kan spelarna välja att syna, höja eller lägga sig.

Satsningar i Five Card Stud poker

I den första omgången så är det den med minsta värde på sitt öppna kort som börjar satsningarna. I tredje rundan så byts detta till att den med högst värde på det tredje öppna kortet börjar att satsa. I det här läget ligger satsningen på minimum nivå men detta höjs i fjärde omgången till högsta möjliga satsning. Efter det att det femte kortet delats ut så satsar alla en sista gång innan vinnaren utses. Det är alltså den som lyckats få handen med högst värde som vinner.

Smart Five Card Stud poker

För att bli duktig på Five Card Stud poker så gäller det förstås att spela mycket och samla på sig den erfarenhet som behövs för att läsa korten rätt. Det går dock att tillämpa viss strategi på spelet för att lyckas bättre även utan vana. Det är till exempel bra att fokusera på par och höga kort. Det är sällan smart att fortsätta spelet om du inte har par eller ett starkt kort på hand.